PREVENT s.r.o.

PREVENT s.r.o. Instructor Portal

AFI KARLÍN
 
 
     
 
 


 

Co je to SAFETY PLAN?

Informační portál provozovaný poradenskou společností PREVENT s.r.o. pro majitele resp. provozovatele objektu. Cílem SAFETY PLANu (SP) je poskytovat nájemcům a uživatelům objektu důležité informace z oblastí bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochrany (PO), které se vztahují k objektu, a které mohou být pro nájemce a uživatele objektu užitečné, zejména při plnění vlastních úkolů v oblastech prevence rizik, BOZP a PO.

Rubriky SP

Základní informace Základní informace o stavebním řešení, využívání a provozu objektu.
Dokumentace Společná dokumentace BOZP a PO, která je platná pro všechny uživatele objektu. Evakuační plány, požární poplachové směrnice, manuál pro nájemce, informace o rizicích atp.
Zprávy pro nájemce Informace pro nájemce, zápisy z kontrolní činnosti, aktuality, zajímavosti.
Kontakty Kontakty na provozovatele objektu, technickou správu, konzultanta pro BOZP a PO.
 

PREVENT s.r.o., Březiněveská 3, 182 00 Praha 8, tel.: 284 684 331, email: info@prevent.cz