PREVENT s.r.o.

PREVENT s.r.o. Instructor Portal

AFI KARLÍN
 
 
     
 
 


 

Základní informace

Stavební charakter objektu

Stavební konstrukce objektu jsou smíšené, objekt je členěn do požárních úseků. Nosná konstrukce objektu je nehořlavá.

Užívání objektu

Objekt tvoří 2 samostatně staticky nezávislé objekty A a B o 6.NP a 2.PP, propojené atriem. Stavební konstrukce objektu jsou nehořlavé, železobetonový skelet, vyplněný zdivem a SDK, prostory jsou děleny do požárních úseků.
Kapacita podzemních hromadných garáží je celkově 291 parkovacích míst, v 1.PP je 136 míst z nichž 31 slouží pro vozy LPG a CNG a ve 2.PP je 155 míst.

Specifika objektu (pro účely plnění úkolů v BOZP a PO)

Všechna úniková schodiště jsou chráněnými únikovými cestami typu B s přetlakovou ventilací.
EPS je zavedena v celém objektu ve všech požárně nebezpečných prostorech. SHZ je zavedena ve všech prostorech s požárním rizikem kromě elektro prostorů a instalačních šachet. Nouzové osvětlení je instalováno na únikových cestách a v podzemních garážích.
Objekt vybaven přenosnými hasicími přístroji, zejména práškovými .
V 6.NP objektu A (jižní věž A2) je dieselagregát s nádrží na 330 l, v 6.NP objektu B (jižní věž B2) je dieselagregát s nádrží na 330 l.

Zajištění BOZP a PO ze strany provozovatele objektu

  • Pronajímatel zajišťuje ve spolupráci s dodavateli bezpečný provoz zařízení, která jsou součástí pronájmu.
  • Pronajímatel zajišťuje zpracování, vedení a aktualizaci vybrané dokumentace PO a BOZP pro zajištění požární bezpečnosti společných prostor objektu a pro zařízení, která jsou součástí pronájmu.
  • Pro společně užívané prostory AFI KARLÍN je pronajímatelem zřízena preventivní požární hlídka.
  • Pro všechna pracovitě a zařízení pronajímatele v prostorách AFI KARLÍN je platná interní směrnice „Zajištění PO a BOZP v objektu“ (PO-01-10).
 

PREVENT s.r.o., Březiněveská 3, 182 00 Praha 8, tel.: 284 684 331, email: info@prevent.cz